Υπηρεσίες

Home / Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Κλινική Εξέταση - Διαφορική Διάγνωση

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Πιστοποιητικό υγείας για δίπλωμα οδήγησης

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας

Πιστοποιητικό υγείας οπλοχρησίας

Πιστοποιητικό υγείας για αθλητικές δραστηριότητες

Πιστοποιητικό υγείας υγιειονομικού ενδιαφέροντος

Πιστοποιητικό υγείας για διορισμό σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Υπηρεσίες Κατ΄ οίκον

Υποστηρικτική φροντίδα κατακεκλιμμένων ασθενών , διατροφική συμβουλευτική

Τοποθέτηση/ αλλαγή ρινογαστρικού σωλήνα (Levine)

Τοποθέτηση ουροκαθετήρα (Folley)

Περιποίηση κατακλίσεων

Εξειδίκευση

 • Προληπτική Ιατρική
 • Αναιμία
 • Δυσλιπιδαιμία
 • Ηπατικές Διαταραχές
 • Εμπύρετα/ Λοιμώξεις
 • ΣΔ
 • Υπερουριχαιμία
 • Αυτοάνοσα νοσήματα
 • Γαστρεντερικές Διαταραχές
 • ΑΥ
 • Παχυσαρκία
 • Λεμφαδενοπάθειες