ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑ

  • Ιδιωτικό ιατρείο, Γαλάτσι
  • Συνεργάτης ιατρός, Metropolitan General
  • Υπεύθυνος ιατρός – Παθολόγος, Ιlisia Care – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
  • Ειδικευόμενος ιατρός, Γ’ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ε.Ε.Σ”
  • Αγροτικός ιατρός, Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας
  • Συμμετοχή σε πολυάριθμα συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια